417-885-5000 Food IQ
1200 E. Woodhurst Dr., Bldg V | Springfield, MO 65804